Privacy Policy

X

 • Home
 • Privacy Policy

Privacy Policy

Dit is de privacy policy van dansschool Salsavolcanica (hierna: “Salsavolcanica”), gevestigd aan de Troelstradreef 160, 5237 CL Den Bosch, KvK-nummer 17231997

Salsavolcanica is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van een van de Salsavolcanica vestigingen genoemd op de website www.salsavolcanica.nl (“website”) als ook bij uw gebruik van de website. In deze privacy policy beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap bij een Salsavolcanica vestiging af te sluiten en door het bezoeken van de website www.salsavolcanica.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Salsavolcanica haar leden direct dan wel indirect identificeren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

In het kader van de dienstverlening van Salsavolcanica worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt en/of doordat u gebruik maakt van de diensten van Salsavolcanica, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Salsavolcanica verstrekt. Salsavolcanica kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer in het geval van automatisch incasso

Voor welke doelen verzamelt Salsavolcanica deze informatie?

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap, Daarnaast zal Salsavolcanica deze gegevens gebruiken om u per post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties en wijzigingen van diensten van Salsavolcanica die voor u interessant kunnen zijn. Salsavolcanica kan u ook na afloop van uw lidmaatschap benaderen voor marketing doeleinden, tenzij u heeft aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van Salsavolcanica te willen ontvangen. Uw persoonsgegevens kunnen voor deze doeleinden worden gebruikt door alle vestigingen die vallen onder Salsavolcanica. Deze vestigingen kunnen u dus ook rechtstreeks benaderen met hun aanbod van producten of diensten.

Kortom wij verzamelen uw gegevens dus voor (tussen haakjes de grondslag):

 • Het afhandelen van uw betaling (overeenkomst)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (toestemming)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (toestemming)
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (toestemming)
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (toestemming)
 • Salsavolcanica analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. (toestemming)
 • Salsavolcanica verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

Salsavolcanica verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Salsavolcanica kan uw gegevens overdragen aan partners die aangesloten zijn bij de dansschool. Uw lidmaatschap is in het kader van de uitvoering van de ledendeals abonnement en de daaraan gekoppelde loyaliteitsprogramma’s.

Daarnaast kan Salsavolcanica uw persoonsgegevens delen met derden in het geval van incasso geschillen. Op basis van de informatie die hiermee verkregen wordt kan Salsavolcanica u alternatieve betaalopties aanbieden. Indien u na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen uw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derden.

Indien Salsavolcanica een onderdeel of vestiging verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) Salsavolcanica wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Tenslotte kan Salsavolcanica uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Salsavolcanica uw expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de Wbp.

Geautomatiseerde besluitvorming

Salsavolcanica maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen/besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salsavolcanica) tussen zit.

Beveiliging van informatie

Salsavolcanica gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Salsavolcanica ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Salsavolcanica en haar vestigingen toegang hebben tot uw gegevens.
De website van Salsavolcanica maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

In kaart brengen websiteverzoek

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Salsavolcanica gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Salsavolcanica maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Salsavolcanica bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Salsavolcanica te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Salsavolcanica heeft hier geen invloed op.
Salsavolcanica heeft Google geen toestemming gegeven om via Salsavolcanica verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salsavolcanica gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Salsavolcanica gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Salsavolcanica bewaart uw persoonsgegevens zo lang dit nodig is voor de bedrijfsactiviteiten maar niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salsavolcanica en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salsavolcanica.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contact

Heeft u andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, of wenst u geen informatie van Salsavolcanica voor direct marketing doeleinden per e-mail te ontvangen, neem dan contact op met Salsavolcanica:
Salsavolcanica, Troelstradreef 160, 5237 CL, Den Bosch
E-mail: info@salsavolcanica.nl

Wijziging privacy policy

Salsavolcanica behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen. U wordt verzocht de Privacy Policy regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.